Δείτε την πρόσκληση της 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 02 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  17ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.