Δείτε την πρόσκληση της 26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  26ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.