Δείτε την πρόσκληση της 19ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 06 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 12:30 και τη ψήφο σας, από 12:30 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  19ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.