Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.