Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.