Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Αρχεία:
Πρόκληση της  3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.