Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.