Δείτε την πρόσκληση της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61-.

Αρχεία:
Πρόκληση της 17η Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.