Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 15ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.