Δείτε την πρόσκληση της διά περιφοράς 8η Τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τη πρόθεση συμμετοχή σας καθώς και τη ψήφο σας ανά θέμα, στις 28/04/2020 & ώρα από 10:00 έως 13:00 στο e-mail: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης.