Δείτε την πρόσκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), στις 24 Ιουλίου 2019 ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης.