Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00
 
Αρχεία:
Πρόκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης.