Ο Δήμος Πετρούπολης θωρακίζει τα σχολεία του με παρεμβάσεις πυροπροστασίας
Ο Δήμος Πετρούπολης θωρακίζει τα σχολεία του με παρεμβάσεις πυροπροστασίας
Θωρακίζει τα σχολεία του ο Δήμος Πετρούπολης, προχωρώντας σε παρεμβάσεις που αφορούν στην πυροπροστασία και την εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 439.668,72 €.
Μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης στα αρχεία της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στις απαιτούμενες υποδομές, που αφορούν την πυρασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες του Δήμου.
Ακολούθησε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, κατά την οποία παρατηρήθηκαν ελλείψεις που αφορούσαν τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκαν να μην είναι σε ισχύ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι εγκατεστημένος και λειτουργικός ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα στους χώρους των σχολικών μονάδων.
Στόχος του Δήμου Πετρούπολης είναι, η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, από κάθε φαινόμενο πυρκαγιάς, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η δημιουργία ασφαλών συνθηκών σε κάθε σχολείο. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να εφαρμόσει πλήρως τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο Δήμος Πετρούπολης προχωρά στην εκπόνηση μελέτης που αφορά στην σύνταξη, την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, καθώς και στη συμπλήρωση ή αντικατάσταση των φορητών, μονίμων και λοιπών μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, τόνισε:
«Με τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας «θωρακίζουμε» τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, πάντα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων».
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης Σκαλιστήρας δήλωσε:
«Τα έργα για τα συστήματα πυρασφάλειας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των σχολείων. Εργαζόμαστε με συνέπεια και δεν αφήνουμε καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη, για τη θωράκιση των σχολείων μας, τα οποία πρέπει να αποτελούν κόσμημα για τα παιδιά και την κοινωνία μας».
Ο Δήμος Πετρούπολης θωρακίζει τα σχολεία του με παρεμβάσεις πυροπροστασίας