O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «MEΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 224.355,35€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %).

CPV: 71320000 – 7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 224.355,35 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

1. 759,42€ για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας
2. 75.590,71€ για μελέτη κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες
3. 12.951,11€ για μελέτη κατηγορίας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
4. 32.741,83 € για μελέτη κατηγορίας (8) Στατικές Μελέτες
5. 56.980,52 € για μελέτη κατηγορίας (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές
6. 9.010,20€ για μελέτη κατηγορίας (14) Ενεργειακές Μελέτες
7. 4.816,97€ για μελέτη κατηγορίας (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
8. 2.330,86€ για μελέτη κατηγορίας (28) Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων
και 29.263,74 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

1% της αξίας της συμβατικής αμοιβής, για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15Α της παρούσας

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά να περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δημόσιας σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.

Ο χρόνος για τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 187744

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20 / 04 / 2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, 6 ημέρες πριν, το αργότερο έως την 22 / 04 /2022.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την
28 / 04 / 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει 28 / 04 / 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της περίληψης διακήρυξης και τον φάκελο εγγράφων της μελέτης.

Στον φάκελο διατίθενται τα ορθά αρχεία: ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ_espd-request-ΣΙΝΕ και παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αυτά.
Η διόρθωση αφορά στην παραπομπή στην δημοσίευση της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σημειώνεται ότι τα ορθά αρχεία έχουν επισυναφθεί και στο χώρο των συνημμένων του διαγωνισμού με ΣΑ 187744.

 

Αρχεία: 

Περίληψη διακήρυξης

Φάκελος αρχείων