Μετεγγραφή από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας σε Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου

Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο Δήμος μας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου ή ασκούντος την γονική μέριμνα
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος*
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά
 
Αρχεία
• Αίτηση μετεγγραφής από τα μητρώα αρρένων του Δήμου μας σε άλλο Δήμο