Δήμος Πετρούπολης
Ενημέρωση Δημοτών σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Άνω Πετρούπολης.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι από την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, η Λαϊκή Αγορά της Άνω Πετρούπολης θα λειτουργεί επί της οδού Βαλτετσίου.