Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής περιοχής ΠΑΝΟΡΑΜΑ του Δήμου Πετρούπολης

Αποφασίστηκε και υπογράφηκε από την Περιφέρεια Αττικής η Κύρωση της Πράξης Εφαρμογής περιοχής ΠΑΝΟΡΑΜΑ του Δήμου Πετρούπολης.
Η Απόφαση θα καταχωρηθεί με ευθύνη του Δήμου στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 2ος όροφος) ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:
2132024464 κ Τολιοπούλου
2132024472 κ. Ξυδιά