Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για οικοδομικές εργασίες.

 
Η εκδιδόμενη άδεια χορηγήται για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου
α) Λόγω εναπόθεσης οικοδομικών υλικών ή περίφραξης
β) Λόγω κατάληψής του από οχήματα για οικοδομικές εργασίες (π.χ. πρέσα, φορτηγό)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Άδεια οικοδομής
  2. Αίτηση ενδιαφερομένου (έντυπο υπηρεσίας)
  3. Όταν γίνεται κατάληψη οδοστρώματος, ζητείται έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία και την Τροχαία