Συνταγογράφηση φαρμάκων στα Κ.Α.Π.Η., από τις 6/2

Από τις 6 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι δικαιούχοι να συνταγογραφούν τα φάρμακά τους στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πετρούπολης. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, Ρούλα Κανέλλη, και τον Γενικό Ιατρό, Νίκο Κατσούλη.

Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο με ραντεβού. Το πρόγραμμα συνταγογράφησης, για την εξυπηρέτηση των μελών κάθε Κ.Α.Π.Η., έχει ως εξής:

– Α’ ΚΑΠΗ από Τρίτη 6 Φεβρουαρίου και κάθε πρώτη και τελευταία Τρίτη κάθε μήνα (09:00-10:00) με ραντεβού στο τηλ: 2105060547

-Β’ ΚΑΠΗ από Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και κάθε δεύτερη και τρίτη Τετάρτη κάθε μήνα (09:00-10:00) με ραντεβού στα τηλ: 2105014777- 2105062522

Συνταγογράφηση φαρμάκων στα Κ.Α.Π.Η., από τις 6/2

 

-Γ’ ΚΑΠΗ από Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου και κάθε πρώτη και τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα (09:00-10:00) με ραντεβού στο τηλ: 2105052511

-Δ’ ΚΑΠΗ από Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και κάθε δεύτερη και τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα (09:00-10:00) με ραντεβού στο τηλ: 2105014740

Σε περίπτωση απουσίας του ιατρού θα ενημερώνεστε με σχετική ανακοίνωση στο κάθε ΚΑΠΗ αλλά και την ιστοσελίδα του Δήμου.