Συνταγογράφηση φαρμάκων στα Κ.Α.Π.Η., από τις 6/2

Η Δημοτική Αρχή κι η Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής έχουν στις προτεραιότητές τους τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.

Στο πλαίσιο αυτό τους προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ακόμα δημιουργική απασχόληση. Εντός του Μαρτίου θα μπορούν να πάρουν μέρος σε μαθήματα χειροτεχνίας από εικαστικό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας. Τα μαθήματα είναι δωρεάν.

Όσα από τα μέλη ενδιαφέρονται, καλούνται να εγγραφούν στα τμήματα εικαστικών που θα δημιουργηθούν και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κ.Α.Π.Η.