Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τους εθνοτοπικούς και λαογραφικούς συλλόγους της Πετρούπολης καθώς και από το τμήμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Πετρούπολης.
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τους εθνοτοπικούς και λαογραφικούς συλλόγους της Πετρούπολης καθώς και από το τμήμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Πετρούπολης.

 

Κάλαντα Χριστουγέννων της Κρήτης από τον Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης «Η Μεγαλόνησος»
Κάλαντα Χριστουγέννων του Πόντου από τον Σύλλογο Ποντίων Πετρούπολης & Ιλίου «Μανουήλ Κομνηνός»
Κάλαντα Χριστουγέννων της Ηπείρου από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Πετρούπολης.
Κάλαντα Ικαρίας από το τμήμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Πετρούπολης.

 

Κάλαντα Χριστουγέννων της Κρήτης από τον Λαογραφικό Όμιλο «Αορείτης»