Έναρξη του έργου εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου στον Δήμο Πετρούπολης.
Έναρξη του έργου εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου στον Δήμο Πετρούπολης.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εγκατάσταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη μας. Οι δημότες της Πετρούπολης θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να συνδεθούν μελλοντικά με το δίκτυο του Φυσικού Αερίου.
Όσες περισσότερες αιτήσεις συνδέσεων γίνουν σε μια γειτονιά, τόσο γρηγορότερο θα γίνουν οι συνδέσεις.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη μας, ενώ παράλληλα «τρέχει» ένα νέο πρόγραμμα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, που παρέχει επιδοτήσεις από 400 έως 3.000 ευρώ για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης (σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες) και την τοποθέτηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη από την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Αναλυτικά, το ποσό της επιδότησης είναι 400 ευρώ για αυτόνομη θέρμανση σε μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και κλιμακώνεται από 550 έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις σε πολυκατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος.
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης των 3.000 ευρώ αφορά λέβητες ισχύος άνω των 200.000 kcal/ώρα.
Με τον τρόπο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση.
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, σε κτίρια που είναι ενεργά, δηλαδή κατοικούνται (προς απόδειξη πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος).
Διευκρινίζεται ακόμη ότι:
• Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα.
• Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου για το 2020 και εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης. Διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 67, Τηλέφωνο: 213 2024470 – 213 2024481.
 
Έναρξη του έργου εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου στον Δήμο Πετρούπολης.