Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61) στις 02 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.