Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 01 Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.