Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.