Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Αρχεία:
Πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης.