Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ.