Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) 17 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.