Εικόνα πολιτών

Για να Μείνουμε Ασφαλείς πρέπει να Παραμείνουμε Υπεύθυνοι. Να γίνουν οι νέες συνήθειες που αποκτήσαμε Στάση Ζωής!
Επιστρέφουμε, αλλά προσέχουμε! Προστατεύουμε την κοινωνία, ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!
https://www.facebook.com/dimos.petroupolis/videos/712468329499796/