Με την υπ. αριθμ. 1971/15-6-2023 (ΑΔΑ: 67Α57Λ7-ΤΗ5) Πρόσκληση της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις Χωρικές Αρχές υπεύθυνες για την υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Αττική την περίοδο 2014-2020 για την κατάθεση επικαιροποιημένων προτάσεων ΣΒΑΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.
Οι Στρατηγικές ΒΑΑ πριν την υποβολή τους θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης στις περιοχές παρέμβασης.

Σύμφωνα με τα ως άνω και στο πλαίσιο διενέργειας της Γ’ φάσης Διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 2021-2027,έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική σελίδα υποβολής προτάσεων από φορείς και  πολίτες  που ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται τη Δυτική Αθήνα.

Λάβετε μέρος στην διαβούλευση, ακολουθώντας  τον σύνδεσμο: https://asda.4hosting.gr/diavouleusi-oxe-baa/