Δήμος Πετρούπολης
Επικαιροποίηση – Συμπλήρωση των Δικαιολογητικών για όλους τους δικαιούχους Μειωμένων και Πλήρως Απαλλαγμένων Δημοτικών Τελών
Η Διεύθυνση Παιδείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, καλεί το σύνολο των δικαιούχων μειωμένων δημοτικών τελών και τους πλήρως απαλλαγμένους αυτών, να προσέλθουν στη Διεύθυνση έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου, προκειμένου να επικαιροποιήσουν ή να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν της μείωσης ή της απαλλαγής αυτών.
Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης στην Υπηρεσία, θα γίνει άρση των ευνοϊκών για τις ειδικές ομάδες σχετικών μέτρων, χωρίς καμία προειδοποίηση και οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία από την αρχή.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιούχοι μείωσης ή απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη είναι οι παρακάτω:
• Mακροχρόνια άνεργοι
• Μονογονεϊκές οικογένειες
• Τρίτεκνες οικογένειες
• Πολύτεκνες οικογένειες
• Κάτοχοι κοινωνικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος
• Άτομα με αναπηρία άνω του 67%
* (σε συνδυασμό με ανάλογα οικονομικά στοιχεία).
Για περισσότερες πληροφορίες ή σχετικές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Ιωακείμ Παναγιώτα στο τηλέφωνο: 210-5064077 και στο email: koinonikipolitiki@petroupoli.gr