Επαναλειτουργία του Τμήματος Φωτογραφίας του Δήμου Πετρούπολης

Επαναλειτουργία του Τμήματος Φωτογραφίας του Δήμου Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 θα τεθεί σε επαναλειτουργία το Τμήμα Φωτογραφίας, όπως προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 (ΦΕΚ 1867/Β/16.05.2020), τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή και αφορούν μόνο τους ενηλίκους μαθητές. Σημειώνεται ότι ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων έχει απολυμανθεί και τα μαθήματα θα υλοποιούνται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που συγκροτούν το δίχτυ προστασίας και ασφάλειας έναντι του κορωνοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Πολιτισμού στα τηλέφωνα 210 5061136 & 210 5063710, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8.00 – 15.00.
Απεικόνιση μίας φωτογραφικής μηχανής με λογότυπο "τμήμα φωτογραφίας Πετρούπολης".