Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 14 Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.