Δείτε την πρόσκληση της 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στις  06 Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.