Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Αρχεία:
Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.