Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και δημοτικά
Ενημέρωση για τις εγγραφές μαθητών και μαθητριών σε Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.
Η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης, προκειμένου να διευκολύνει τους κηδεμόνες – δημότες σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης, παραθέτει την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας, η οποία είναι καθ’ όλα αρμόδια για το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://dipe-g-athin.att.sch.gr/
Επισημαίνεται ότι τη σχολική́ χρονιά́ 2020-2021 θα φοιτήσουν:
Στα Νηπιαγωγεία, οι μαθητές που γεννήθηκαν τα έτη 2015 & 2016.
Στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού́ Σχολείου οι μαθητές που γεννήθηκαν από́ 1-1-2014 έως και 31-12-2014.
Οι αιτήσεις εγγράφων για το σχολικό́ έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν για τα Νηπιαγωγεία από́ 15 έως 30 Μαΐου 2020 και για τα Δημοτικά́ Σχολεία από́ 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής, ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).
Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μαθητών & μαθητριών στα Νηπιαγωγεία πατήστε ΕΔΩ
Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μαθητών & μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία πατήστε ΕΔΩ