Δείτε την πρόσκληση της  1ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.