Δείτε την πρόσκληση της  12η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 14 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 19:00 και τη ψήφο σας, από 19:00 έως 20:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr),

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 12ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.