Δείτε την πρόσκληση της  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 25 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.