Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 14:00 και τη ψήφο σας, από 14:00 έως 14:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.