Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.