Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 26 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 15:00 και τη ψήφο σας, από 12:30 έως 15:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.