Δείτε την πρόσκληση της  15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου, επί της
οδού Μπουμπουλίνας 59 & Αθανασίου Διάκου.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.