Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαίου και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 9ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.