Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Απριλίου και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 7ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.