Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 20:00

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.