Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης  21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 21ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.