Δείτε την πρόσκληση της  μέσω τηλεδιάσκεψης στην 18η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20:30.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 18ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.