Δείτε την πρόσκληση της δια περιφοράς,  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 13.30 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404).

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.