Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 , στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61).
Αρχεία:
Πρόσκληση της 10ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.